Kimono
  • Kimono

Kimono

PRICE: $6.00IN STOCK
Item #: XI-KK1/2 FREE 2-Day UPS Shipping

Brand: Xtreme Ink
Color: Green
Sizes: 1/2-oz, & 1-oz
MADE IN USA

Add Items to your Saved List